Liatoppen Aktivitetsutstyr DA    -    Shuffleboard Norge  2008

 

Shuffleboard Norge

 

 

• Stift din egen klubb»

Informasjon for deg som vil starte din egen klubb (kommer)

• Turneringer»

Konkurranser i Norge

(kommer i 2010)

Besøk vår blogg »

Side for spørsmål og diskusjon

omkring Shuffleboard 

Klubber i Norge»

Oversikt over klubber i Norge. (kommer i 2010)  

Senirklubber»

Oversikt over seniorklubber i

Norge (kommer i 2010)

 

 

Forenklede norske regler

A - Spillet

1

Spillet shuffleboard kan bli spilt av: To (2) personer (kalt single), eller fire (4) personer (kalt double). Det kan også spilles alternative lagspill uten begrensning til antall spiller (også kalt Round Robin).   

2

Formålet med spillet er å skyve disken ved hjelp av en kø, slik at den blir liggende i scoringsfeltet på den motsatte delen av banen, hindre motstanderen fra å score eller utføre begge deler.

B - Utstyr  

1

Det skal brukes standard disker, 15,24 cm i diameter, tykkelse max 2,54 cm, med vekt på min. 325g og max 450g. Køene skal ikke være lenger en 190,5 cm. og ingen metalldel av køen må berøre underlaget.

2

Et sett med shuffleboard disker skal bestå av fire gule og fire sorte disker (eventuelt andre fargekombinasjoner er tillatt).

C - Ordforklaringer 

1

Match: Best i 2 av 3 omganger.

2

Omgang: Først til 75 poeng.

3

Runde: Frem og tilbake på spilleplanet (to halve runder).

4

10-off område: Feltet der diskene blir spilt fra på den ene siden av banen, og som gir minus 10 poeng i scoringsfeltet (også kalt kitchen).

5

Deadlines: En linje på banen som disken må over for å være i spill.

6

Triangelen: Det positive scoringsområde på banen.

7

Kø: En stav med styringsknotter, som du skyver diskene med.

8

Disk: En flat skive som skyves bortover spilleplanet ved hjelp av køen.

9

Hammer: Den siste disken i en halv-runde.

 D - Regler  

1

I konkurranse (match) er vinneren den som vinner to av tre spill (75 poengs spill).

2

Spilleren, eller laget, med gule disker starter første omgang. Det byttes disker (farger) før neste omgang. Ved et eventuelt tredje omgang brukes regel 3. 

3

Valg av diskfarge/start rekkefølge: Førstevalg får den som kommer nærmest deadline linjen lengst fra utslagstedet (et skudd fra hver person/lag).

4

En treningsrunde (frem og tilbake) er tillatt før første og andre omgang.

5

Gule disker starter. Det spilles annenhver farge inntil alle disker er spilt. Gult skal alltid spilles fra høyre side i første halve runde og fra venstre side i andre halve runde.

6

I single: Etter at alle disker er spilt i en halv-runde, går spillerne til den motsatte enden av banen og fortsetter spillet med start av sorte disker først. En runde er frem og tilbake på banen.

I double skiftes det først startfarge etter en hel runde.

7

Spillerne skal plassere sine fire disker innenfor linjene av sitt 10-off felt før spill. Diskene kan kun spilles fra sitt 10-off felt (valgfri plassering innenfor feltet).


8

Disker som ikke når deadline i front av scoringsfelt fjernes fra banen.

 E– Poengberegning

1

Scoringsfelter: ett 10 poeng-område, to 8 poeng-områder, to 7 poeng-områder og ett                     minus 10 poeng-område.

2

Etter at alle har skutt sine fire disker, telles scoren på alle disker som ligger innenfor scoringsområdet. Diskene må ligge innenfor sine respektive poengområder og ikke berøre linjene for å inngå i poengberegningen. Skillelinjen i minus 10 poeng-området er unntatt.

3

Spillet fortsetter til alle diskene er blitt spilt, selv om 75 poeng grensen har blitt nådd.

4

Hvis begge spillere/lag ender opp likt etter oppnådd 75 poeng eller mer, spilles det en ny hel runde (frem og tilbake). Den med høyest poengsum er da vinner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også lese mer om reglene på følgende sider:  

 

Linker

kommer!